hu

Acheuron kft

Acheuron Kft.
Az Acheuron Kft (www.acheuron.hu) a bioinformatika új generációját képviseli, egyben a morfint
leváltó, szelektíven a gyulladásos fájdalomra ható fájdalomcsillapító molekuláris idegsebészeti
eljárások elterjesztésére szakosodott (www.acheuron.hu/NewsEvents.html), amely a klinikai fázis IIben
már 45 betegen bizonyított:
http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00804154?term=NCT00804154&rank=1
A célmolekula-szelektív fájdalomcsillapító eljárások kutatása és fejlesztése mellett az Acheuron posztgenomikus
gyógyszercélpontokra irányított, BioDjinnTM www.biodjinn.com szakértőkkel házilag
kifejlesztett bioinformatikai és tudásmenedzsment IT-platformot hozott létre. Többek között
egészségvédő/megelőző gyógyszereket, táplálék-kiegészítőket és speciális tápszereket fejleszt
valamint új, a bioiparban alkalmazható immunológiai, molekuláris, gén és őssejt technológiák hazai
kipróbálására és klinikai bevezetésére végez laboratóriumi kísérleteket, egyben az ezzel kapcsolatos
tudás terjesztésére szakosodott. Az Acheuron segíti az innovatív orvosbiológiai felfedezésekről szóló
információk eljuttatását a betegek felé. Az Acheuron laborasztaltól a betegágyig menedzselt
projektjeiben különös tekintettel koncentrál olyan szakirodalommal vagy szabadalommal támogatott
betegségek kezelésére, amelyet a gyógyszeripar eddig elhanyagolt vagy profit maximalizálásra vagy
kevés esetszámra hivatkozva (orphan drug). Így, a bioinformatikai úton feltárt kezeletlen betegek
réspiaca a cég fő fejlődési irányát jelöli ki és versenyképességének záloga is egyben.
Az Acheuron innovatív gyógyászati megoldásaiban egyedülálló oly módon, hogy a PubMed
absztarakt gyűjtemény alapján, kulcsszavakkal előszűrt szakcikkekből és szabadalmakból összegyűjti
az adott betegség típusban előzőleg már kísérletileg igazolt vezér- és célmulekulákat. Ez az IT-eljárás
egyben az adott betegségben kiválasztott célmolekula újdonságtartalmát is biztosítja. Emellett a vezérés
célmolekula kölcsönhatásait egyetemesen összevethetővé teszi, függetlenül attól, hogy tudományos
lapban vagy esteleg szabadalomban tették közzé az adott cél- vagy vezérmolekulára vonatkozó
bizonyítékokat. A vezérmolekulák farmakológiai, ADMETox jellemzőit és hatékonyságát egyetlen
visszakereshető adatbázisba feltöltve az Acheuron munkatársai számára elemezhetővé válnak mások
által elvégzett, de összehasonlító módon eddig statisztikailag ki nem értékelt kísérleti eredmények. Így
a gyógyszer kipróbálásokat engedélyező hatóságok által megkövetelt minőségben az igazoló erejű
posztgenomikai bizonyítékok feltárhatóakká és újrahasznosíthatókká válnak. A különböző
betegségtípusokra fókuszált adatbázisokat molekuláris biológiában is jártas szakemberek fejlesztik
mára 10 éves gyakorlattal. Az Acheuron többek között az ELSEVIER multinacionális tudományos
könyv és folyóirat kiadó első számú in silico adatbázis beszállítója és online együttműködő partnere.
Dr. Oláh Zoltán, Principal Investigator (PI) az SZTE Gyógyszeranalitikai Intézetében, de egyben az
Acheuron Kft főrészvényese és jelenlegi tudományos igazgatója is. A TRPV1, a gyulladásos
fájdalomért felelős receptor/Ca2+ kristályszerkezetét kutatja hallgatókból és szenior kutatókból álló
csoportjával, mint PhD oktató. Tudományos karrierjét 16 éven keresztül az USA-beli National
Institutes of Health kutatójaként építette fel, ott dolgozta ki az USA kormány finanszírozásában
„bench-to-bedside“ a morfint leváltó fájdalomcsillapító eljárásait. 2004-ben megvásárolta az Acheuron
Kft elődjét és alakította ki a cég jelenlegi egyetemes élettudományi tudásra alapozott „evidence-based,
state-of-the-art“ gyógyszerfejlesztői profilját:
(www.acheuron.hu/Publ.html).
Dr. Oláh Zoltán, 3 US szabadalom felfedezője, társszerzője 80+ nemzetközi folyóiratban megjelent
közleménynek (impact factor: 250+, független idézetség: 2100+), egyben az USA-ból hazatérve egy
Marie Curie reintegrációs pályázati segítségével az MTA SZBK Biokémiai Intézet Molekuláris
Sebészeti Egységének (MSU) alapítója. Az Acheuron Kft vezette, az adott K+F+I célfeladatra
szerveződött konzorciumok számos pályázattal támogatott és sikeresen végrehajtott projekttel
büszkékedhetnek, elsősorban új, szelektív fájdalomcsillapítók felfedezése, de a sejtbiológia, génterápia
területén is.

Vissza a tagjainkhoz