hu

Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter

A Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter azzal a céllal alakult meg, hogy a Klinikai vizsgálatok és velük kapcsolatos szegmensek kutatás-fejlesztési és innovációs potenciálját, piaci pozícióját és versenyképességét erősítse.

A Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter hét cég és a Szegedi Tudományegyetem együttműködésével 2010. január 31-én alakult a tagok kapacitásának összehangolása, közös marketing tevékenység ellátása céljából, illetve az innovatív megoldások közös hasznosítása érdekében. A tagoknak egy olyan nem önálló jogi személyiségű stratégiai szövetsége, ami közös szakmai érdekeken alapul, az együttműködésből adódó szinergikus hatások kihasználását célozza. Az operatív és adminisztratív tevékenységének hatékony ellátása érdekében a klasztertagok létrehozták a MKVK Klaszter Menedzsment Kft-t. A Klaszter legfőbb döntéshozó szerve a Taggyűlés, melynek tagjai a Klaszter Alapító tagok és Tagok által delegált 1-1 természetes személy valamint az MKVK Klaszter Management Kft. mindenkori ügyvezetője.

2010 év során a klaszter alapító tagjai mellett az újonnan csatlakozó 10 klasztertagnak köszönhetően klinikai vizsgálatok széles skálájának szervezése, lebonyolítása, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, illetve megfelelő szakértői háttér biztosítása megoldott. 2011-ben a klaszter további 2 taggal bővült, így jelenleg 21 taggal és 1 támogató taggal rendelkezik.


Elérhetőségünk:

Magyar Klinikai Vizsgálati Klaszter Menedzsment Kft.

6726 Szeged, Akácfa u. 20

Ügyvezető: dr. Bíró János